image

Thiết kế thông minh phù hợp với tất cả mà hình hiện tại

Hiển thị đầu đủ và đẹp nhất trên tất cả các màn hình. Cơ hội lớn Cho khách hàng tiếp cận công ty.

Tạo lại ý tưởng và đạt được thành công hơn

Tăng sự trung thành của người dùng bằng cách duy trì giao tiếp lẫn nhau và nuôi dưỡng cộng đồng trực tuyến của bạn.

Chiến lược marketing

Tiếp thị tốt làm cho công ty có hình ảnh tốt trong lòng khách hàng, sự hài lòng của khách hàng.

Đa dạng ứng dụng

Rất nhiều tiện ích ứng dụng, phục vụ mục đích kinh doanh của công đặt hiệu quả kinh doanh và quản lý cao

Tối ưu kho quản lý

Quản lý sản phẩm thông minh với các cảnh báo và báo cáo tức thì

Quản lý người dùng

Quản lý và phân quyền người dùng theo chuyên mục và nhiệm vụ.

Tìm hiểu cách làm cho tiếp thị ứng dụng của bạn hiệu quả

Với da dạng tiện ích hỗ trợ nhanh cho marketing sẽ giúp cho công ty có cách tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất. Tối ưu hóa cái nhì của khách hàng về sản phẩm, công ty nhanh tróng chiếm được sự quan tâm lớn của khách hàng